Afdelingsleider tto-bovenbouw

Organisatie
Mencia de Mendoza Lyceum is de hoofdvestiging van Mencia de Mendoza. De school ligt aan de zuidrand van de stad Breda en vormt samen met de International School Breda (ISB) de Internationale Campus. Bij de recente realisatie daarvan is het schoolgebouw verbouwd,
gemoderniseerd en uitgebreid. In Zundert staat de nevenvestiging Mencia Sandrode. Mencia maakt deel uit van de Scholengemeenschap Breda en valt onder het gezag van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken (SKVOB e.o.).
Mencia de Mendoza Lyceum biedt leerlingen onderwijs op havo- atheneum- en gymnasiumniveau, al dan niet tweetalig (tto, Nederlands-Engels). Mencia heeft internationalisering hoog in het vaandel en biedt onderwijs op hoog niveau, dat leerlingen voorbereidt op
de internationale samenleving. Mencia is een Global Citizen School. Mencia, daar verleg je grenzen!
We stimuleren eigenaarschap, zowel bij onze leerlingen als bij de medewerkers. Daarnaast stimuleren we een professioneel werkklimaat, waarin we elkaar aanspreken en feedback geven.

Functieomschrijving
Als afdelingsleider maak je deel uit van de schoolleiding van Mencia de Mendoza, die bestaat uit zes afdelingsleiders, drie conrectoren en de rector. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bovenbouwklassen tto (havo en vwo). Je legt
verantwoording af aan de directie (rector en conrector). Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid en draagt zorg voor het operationaliseren en evalueren daarvan op jouw afdeling. Specifiek voor de afdeling
tto-bovenbouw zijn de IB- en Cambridge-examens, uitwisselingen en de implementatie en bewaking van de kwaliteitsstandaard van Nuffic. Je geeft leiding aan het collectief van docenten van de afdeling. Je organiseert, agendeert en zit teamvergaderingen en leerlingbesprekingen
voor, draagt zorg voor de verslaglegging en ziet toe op de uitvoering van genomen beslissingen. Na de vakdocent en de mentor ben je aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Je onderhoudt contact met in- en externe functionarissen. Afdelingsleiders hebben op
Mencia in het algemeen een kleine lesgevende taak.

Kennis en ervaring
 Je hebt een onderwijsbevoegdheid en ervaring als docent in het voorgezet onderwijs.
 Je hebt door studie en/of ervaring een academisch werk- en denkniveau bereikt.
 Je hebt bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie.
 Je hebt een brede onderwijskundige blik. Je bent op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen.
 Je hebt een duidelijke visie op tweetalig onderwijs; ervaring in tweetalig onderwijs is een pre.

Gedrag en vaardigheden
 Je werkt vanuit vertrouwen en stimuleert een klimaat waarin medewerkers verantwoordelijkheid durven nemen.
 Je bent laagdrempelig voor collega’s, leerlingen en ouders, benadert anderen positief.
 Je bent creatief, ziet kansen en weet deze te vertalen naar de eigen school en afdeling.
 Je bent aantoonbaar voorstander van ontwikkeling van het onderwijs en geeft collega’s daarvoor de ruimte, o.a. op het gebied van ICT en vakoverstijgende projecten.
 Je houdt koers, maakt keuzes en werkt planmatig en resultaatgericht.
 Je bent in staat om vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te belichten en op verschillende beleidsniveaus te analyseren.
 Je hebt een proactieve en open houding.
 Je spreekt mensen aan, stimuleert en corrigeert waar nodig.
 Je bent daadkrachtig en neemt beslissingen.
 Je kunt balanceren tussen aandacht voor de mens en aandacht voor de organisatie.
 Je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 Je bent in staat om te reflecteren op je eigen gedrag en functioneren.
 Je kunt loyaal besluiten uitvoeren en implementeren, ook als je persoonlijke opvattingen anders zijn.
 Je kunt je zowel schriftelijk als mondeling uitstekend uitdrukken in de Engelse taal.
 Je kunt de school / de afdeling bij (bijzondere) gelegenheden vertegenwoordigen.

De omvang van de functie is 0,8 – 1 fte. De salariëring is conform directieschaal S12, zoals vermeld in de cao-VO.

Solliciteer