Afdelingsleider leerjaar 1

Het Zaanlands Lyceum kent vier afdelingen (leerjaar 1, leerjaar 2, havo 3 t/m 5 en vwo 3 t/m 6). De directie van de school bestaat uit de rector en conrector. De schoolleiding (het managementteam) bestaat uit de directie en de vier afdelingsleiders. 

Vanwege onvoorziene omstandigheden zoekt het Zaanlands Lyceum op korte termijn een ambitieuze afdelingsleider voor leerjaar 1. In overleg is een start op maat mogelijk, doch uiterlijk 1 augustus 2020.

Als afdelingsleider maak je deel uit van de schoolleiding, waarin je schoolbreed beleid ontwikkelt en waarbinnen je een waardevolle gesprekspartner bent. Binnen je afdeling word je ondersteund door een leerjaarbegeleider die de dagelijkse organisatie van de
afdeling beheert. Als afdelingsleider richt je je op de borging van onze strakke organisatie, hoge onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van ons profiel als Begaafdheidsprofielschool en Bètapartnerschool. De school heeft voor de vwo-afdeling het predicaat
Excellente School ontvangen. Daarnaast bekleed je als afdelingsleider leerjaar 1 een representatieve functie binnen het Zaanse onderwijs.

Opleiding

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbare professionalisering op het gebied van (school)leiderscompetenties
 • Een eerstegraads lesbevoegdheid strekt tot aanbeveling

Kennis en ervaring

 • Ervaring in een leidinggevende functie
 • Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwing
 • Relevante kennis op het gebied van onderwijs, in het bijzonder de overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Vaardigheden en competenties

Je bent betrokken en enthousiast en draagt op inspirerende wijze bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen en de uitstekende resultaten van de school. Daarnaast vertoon je voorbeeldgedrag en beschik je over een open houding. Je houdt ervan samen met je collega’s
vernieuwing in het onderwijs door te voeren en toont ambitie om je onderwijskundig leiderschap verder te ontwikkelen.

Je beschikt over de volgende competenties.
 
Persoonlijk leiderschap

 • Je neemt regie over je eigen leiderschap en hebt een lerende houding. Je hebt oog voor de kwaliteiten van collega’s en bent in staat hen te coachen in hun ontwikkeling.

 
Onderwijskundig leiderschap

 • Je bent in staat vanuit een inspirerende onderwijskundige visie draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen te creëren, een koers uit te zetten en deze koers vast te houden.

 
Communicatieve vaardigheden

 • Je bent in staat slagvaardig te communiceren en je bent toegankelijk voor zowel collega’s, ouders, leerlingen als onderwijspartners in de regio. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift, en je kunt de visie en koers omzetten
  in heldere taal.

 
Organisatie en processen

 • Je weet de koers en visie te vertalen naar concrete plannen voor de praktijk en ziet toe op de uitvoering daarvan. Je neemt hierin initiatief en bent besluitvaardig, je overziet processen en bewaakt de voortgang en resultaten.
   

Organisatiesensitiviteit

 • Je hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen binnen de organisatie en je weet hiermee om te gaan.

 
 

Wij bieden een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving, waar leerlingen en medewerkers een persoonlijke ontwikkeling doormaken die past bij hun aanleg, competenties en ambities. Wij nodigen collega’s die geïnteresseerd zijn in een
baan van 0,8 tot 1,0 fte van harte uit te solliciteren. Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. In overleg vervul je binnen je aanstelling ook de rol van vakdocent of ben je op een andere manier
direct betrokken bij het leerproces van leerlingen. De functie wordt gewaardeerd in schaal 12 (min. € 3561, max. € 5546), aangevuld met een toelage.

Voor alle medewerkers van OVO Zaanstad zijn de afspraken over hun arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de CAO VO. Ook bieden we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, een fietsenplan en een collectieve verzekering. Kijk
voor meer informatie op www.ovo-zaanstad.nl.

Voor en door alle OVO-medewerkers is er de
OVO Academie
. De academie ondersteunt het leren en floreren van onze medewerkers, met een uitgebreid aanbod op het gebied van na- en bijscholen en (persoonlijke) ontwikkeling. Onderwijs van de toekomst vraagt om vaardigheden en kennis van de toekomst.

Solliciteer