Afdelingsleider havo/vwo

Voor de Oosterlicht Academie en de brugklasjaren havo/vwo zoekt het Oosterlicht College Nieuwegein met ingang van het nieuwe schooljaar een

Innovatief en daadkrachtig afdelingsleider

 • met aanstellingsomvang 0,8 – 1,0 fte;
 • beperkte lestaak;
 • aanstelling in directieschaal 12;
 • ingangsdatum 1 augustus 2020; mogelijkheid om in juli in te werken.

De afdelingsleider werkt nauw samen met de afdelingsleiders bovenbouw van havo en vwo en maakt deel uit van de brede schoolleiding van het Oosterlicht.
Verantwoordelijkheden:

 • portefeuilles: onderwijs, personeelszaken en leerlingbegeleiding voor klas 1 en 2 havo/vwo en onze nieuwe opleiding de Oosterlicht Academie;
 • werving van leerlingen;
 • contacten leggen en onderhouden met het PO.

Wij zoeken iemand met de volgende kwaliteiten:

 • sterk onderwijskundig leiderschap;
 • situationeel leiderschap: geeft ruimte, stelt kaders;
 • een innovatieve inslag;
 • academisch denkniveau;
 • houdt zich en anderen aan afspraken;
 • staat stevig in de schoenen;
 • koersvast;
 • verbindend;
 • luisterend en empathisch vermogen;
 • leidinggevende ervaring is een pré;
 • lesbevoegdheid.

De sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u uiterlijk zaterdag 29 februari per mail verzenden naar
sollicitatie@oosterlicht.nl.
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats van 9 tot en met 11 maart. De tweede gespreksronde vindt plaats van 17 tot en met 18 maart.
 
Het Oosterlicht College is de enige brede scholengemeenschap in de regio. Dat zijn we uit overtuiging. We maken een bewuste keuze voor dakpanklassen en voor een tweejarige brugperiode om kansengelijkheid te bevorderen, opstroom te stimuleren en veiligheid te
creëren. De basis van ons open christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar; persoonsvorming vinden wij belangrijk. De school heeft twee locaties, één in Nieuwegein en één in Vianen.
 
Het Oosterlicht biedt leerlingen kansen en zekerheden. We moedigen ambitie aan en geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent. Iedere leerling komt bij ons op het niveau terecht dat bij hem of haar past. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en
uitdagend met mooie resultaten.
We hebben een breed aanbod op het gebied van Cambridge English, bèta, techniek, creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch te denken en te experimenteren.
Het Oosterlicht leidt op tot meer dan een diploma.
 
De Oosterlicht Academie is voor atheneum- en gymnasiumleerlingen. Ze krijgen een uitdagend programma op alle vakgebieden. De nadruk ligt op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en op creatief en kritisch denken. Vanaf het tweede jaar kiezen de leerlingen
voor de atheneumroute met NLT, de lyceumroute met NLT en Latijn óf de gymnasiumroute met Grieks en Latijn. Daarnaast halen leerlingen in de loop van hun schooltijd Cambridge-certificaten.

 

Solliciteer