Afdelingsleider havo in Leiden

Het Vlietland College is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo in Leiden. Voor onze havo-afdeling zoeken we per 1-8-2022 een nieuwe afdelingsleider. Op het Vlietland College werken we vanuit de kernwaarden: betrokken, open, samen (met ruimte
voor) autonomie. ‘Het Vlietland College geeft je de ruimte’ is dan ook onze slogan.

De havo-afdeling bestaat uit de jaarlagen 2, 3, 4 en 5 havo. De afdelingsleider geeft leiding aan de docenten van het havo-team. Samen met dit docententeam is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs.De
afdelingsleider draagt tevens zorg voor de onderwijskundige vernieuwingen binnen afdeling en coördineert de leerlingenbegeleiding van de 400 leerlingen in het team. De afdelingsleider heeft een kleine lesgevende taak (+/- 4 lesuren).

Raadpleeg de website van het Vlietland College voor meer informatie over de school en ons

onderwijs
.

Wordt dit jouw nieuwe baan?
Dan blijkt uit je cv en sollicitatiebrief dat je:
– affiniteit hebt met de doelgroep
– goed kunt samenwerken
– in staat bent onderwijskundige verbeteringen door te voeren
– een opleiding en/of modules hebt gevolgd op het gebied van onderwijsontwikkeling en/of -management
– ervaring hebt in een leidinggevende rol op een middelbare school
 
In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je je thuis voelt bij de uitgangspunten van het Vlietland College en dat je hoog scoort op de volgende criteria:

  • Onderwijskundig leiderschap: je vindt het belangrijk dat de basis op orde is. Je betrekt je collega’s bij het nadenken over wat er beter kan. Je zorgt dat ze hun eigen activiteiten in verband kunnen brengen met organisatiebreed beleid.
    Je ziet kans om gezamenlijk doelen te kiezen en daar gericht naartoe te werken.
  • Relatiegerichtheid: je vindt het belangrijk dat leerlingen en collega’s zich gezien en gehoord voelen. Je kunt je verplaatsen in de mensen om je heen en herkent hun kwaliteiten. Je weet ook hoe je een ander kunt motiveren om een nieuwe
    stap te zetten. Je stimuleert intrinsieke motivatie en zelfstandigheid.
  • Organiserend vermogen: je hebt een goed overzicht op processen en stuurt tijdig bij als dat nodig is. Je kunt delegeren en houdt een vinger aan de pols. Je toetst of wat er op je afdeling gebeurt in lijn ligt met wat er schoolbreed gebeurt.
  • Communicatieve vaardigheden: je bent open, toegankelijk, betrouwbaar en prettig in de omgang. Je kunt je communicatiestijl afstemmen op je gesprekspartner. Als het nodig is kun je perspectief en duidelijkheid bieden. Mensen weten met jou
    waar ze aan toe zijn. 

Conform CAO VO

Solliciteer