Afdelingsleider brugklassen

Profiel
Het Farel College biedt uitdagend onderwijs op mavo, havo en vwo niveau op twee locaties in Amersfoort: op de hoofdlocatie en op de Farel Academy. We zijn een open christelijke school met 1450 leerlingen en 130 collega’s.
 
Onbegrensd leren door ambitieus en betrokken onderwijs
Leerlingen krijgen bij ons de kans om letterlijk en figuurlijk over hun grenzen te kijken en te leren. Er is veel aandacht voor meertaligheid (o.a. tweetalig onderwijs op elk niveau), internationale oriëntatie en bèta onderwijs. Op het Farel College nemen leerlingen
in toenemende mate meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. We geven de leerlingen de mogelijkheid om een deel van hun lesprogramma zelf in te vullen, waarbij de mentor in dit keuzeproces een belangrijke rol speelt. We hebben lestijd vrijgemaakt
voor sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Projecten vragen om vaardig te worden in samenwerking. Het portfolio is een middel voor de leerling om zijn/haar ontwikkeling voor zichzelf, ouders en docenten zichtbaar te maken. We vinden het belangrijk
dat de leerling zijn/haar eigen plek vindt en verantwoordelijkheid neemt in de maatschappij. Onder andere door de maatschappelijke stage en ons handelen vanuit christelijke waarden en normen werken we hieraan.

Functieomschrijving:
De afdelingsleider is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Hij/zij vormt samen met de rector, plaatsvervangend rector en de collega-afdelingsleiders de schoolleiding. De afdelingsleider geeft leiding aan een eigen team van docenten
en stuurt een aantal vakgroepen aan. Daarnaast heeft de afdelingsleider een kleine lesgevende taak.
 

Wie zoeken wij?
Een verbindende en resultaatgerichte afdelingsleider die verantwoordelijk is voor onderwijsontwikkeling en personeel. Je hebt leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs (vwo, havo en mavo) en hebt affiniteit met de brugklasleerling.  Je bent op de
hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs, kunt deze omzetten in beleid en vertalen naar de praktijk. Je creëert draagvlak voor de uitvoering van het beleid en ziet toe op borging. In een dynamische organisatie bewaak je de onderlinge afstemming. Jouw
leiderschap is gericht op de groei van de ander. Je versterkt wat goed gaat, maar durft ook in te grijpen wanneer iets niet loopt of niet langer van toegevoegde waarde is. Je bent in staat om te variëren in je stijl van leidinggeven.
Uit gesprekken met jou blijkt dat je samen met de medewerkers concreet invulling kunt geven aan de open christelijke identiteit van de school.
 
Functie eisen
Een 1e graads onderwijsbevoegdheid is een pre, bij voorkeur aangevuld met een Master onderwijskunde en/of (Midden)-Management Opleiding. Ervaring in een leidinggevende positie in een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs heeft de voorkeur.
 
Naast dat je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent, beschik je over de volgende competenties:

 • Beleidsmatig denken (ontwikkeling en – uitvoering)
 • Coachend leidinggeven
 • Reflectie en ontwikkeling
 • Organisatiesensitiviteit
 • Rolvastheid
 • Samenwerken
 • Communicatief vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie waar ruimte is voor eigen initiatief.
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.
 • Een prettige werksfeer in een collegiaal team van professionals.
 • Op deze functie is de CAO-VO van toepassing. Inschaling is in schaal 12 en afhankelijk van je huidige inschaling en relevante werkervaring.
 • Het betreft een jaarcontract tot 1 augustus 2020 met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en voldoende formatieruimte.

Solliciteer