Afdelingsleider Axia College Bovenbouw vmbo-t/Havo/VWO

Samen met twee collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs van het Axia College; daarbinnen ben je verantwoordelijk voor de locatie Liendertseweg, waar de bovenbouw vmbo-t/Havo/VWO gevestigd is. Je legt verantwoording
af aan de directeur VSO.
 
De opdracht
Je hebt een visie op voortgezet speciaal onderwijs die recht doet aan de doelgroep van het Axia College. Je bent in staat om samen met je collega’s het voortgezet speciaal onderwijs in een voortdurende ontwikkeling te optimaliseren.
 

Functie eisen
Uit je sollicitatie blijkt dat je beschikt over:
·        minimaal hbo-opleidingsniveau
·        ervaring in het (voortgezet) speciaal onderwijs
·        leidinggevende ervaring
·        Kennis van internaliserende en externaliserende problematiek.

Uit gesprekken met jou blijkt dat je beschikt over de volgende kwaliteiten:

Onderwijskundig leiderschap: met jouw visie op VSO inspireer je docenten en onderwijsondersteunend personeel en benut je hun talenten. Je creëert draagvlak om de leerlingen binnen hun mogelijkheden het beste uit zichzelf te laten halen. Je
richt processen in ter ondersteuning van het primaire proces en zorgt voor goede randvoorwaarden.

Persoonlijk leiderschap: Je beschikt over een breed repertoire aan leiderschapsstijlen die je kunt inzetten om je team aan te moedigen om op koers te blijven, in verbinding te blijven, prestaties te leveren en de gewenste resultaten te boeken.
Je geeft verantwoordelijkheid en vraagt om verantwoording en bent in staat om knopen door te hakken. Je bezit een gezonde portie doorzettingsvermogen en hebt een hands-on mentaliteit. Je beschikt over empathie en tact. Je bent flexibel en zichtbaar op de werkvloer.
 
Samenwerking: Je bent in staat om in het MT afgesproken beleid en ontwikkelrichting binnen je locatie vorm te geven met gevoel voor het geheel van het Axia College. Je kunt factoren uit de omgeving wegen, op consequenties bezien en vertalen
naar de eigen situatie om leerlingresultaten te optimaliseren.
 
Communicatieve vaardigheden: Je weet draagvlak te creëren voor verandering en weerstanden weg te nemen. Verder maak je duidelijke afspraken over taakverdeling, resultaten met medewerkers en spreek je hen hierop aan. Tevens heb je oprechte belangstelling
voor deze doelgroep en maak je gemakkelijk contact met leerlingen.

 

Solliciteer