Afdelingsleider 2e leerjaar

Vanuit een warm maar duidelijk pedagogisch klimaat geven we ons onderwijs vorm. We zijn ambitieus, innovatief en toekomstgericht, hebben hoge verwachtingen van leerlingen en willen uitdagend, toekomstbestendig en gedifferentieerd onderwijs aanbieden. Het
gebruik van ICT speelt hierbij een grote rol. We besteden veel aandacht aan burgerschap en vinden het van belang dat leerlingen kennis maken met een breed aanbod van culturele activiteiten. Momenteel is er een grote verbouwing gaande. In het nieuwe schooljaar
zijn we gehuisvest in één gebouw met uitstekende voorzieningen voor leerlingen en medewerkers.

De havoafdeling bezit het excellentiepredicaat 2019-2021. Het tweetalig vwo is een bloeiende en volledig gecertificeerde senior tweetalig onderwijs (tto) school. De havo- en vwo-afdeling hebben de waardering goed van de onderwijsinspectie, de mavoafdeling de
beoordeling voldoende.

 

De huidige afdelingsleider gaat na een lang dienstverband met pensioen. We zoeken dan ook per 1 augustus 2019 een nieuwe collega. De nieuwe afdelingsleider is verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen het eerste leerjaar en de drie bovenbouwafdelingen.
In de vwo-afdeling ligt o.a. de opdracht om het tweetalig onderwijs verder te versterken en de reguliere vwo-afdeling scherper te profileren. De nieuwe afdelingsleider is leidinggevende van de coördinator tweetalig onderwijs (TTO). In de havo-afdeling is de
opdracht om in overleg met de afdelingsleider van 3-4-5 havo de gerichte havoaanpak/-didactiek verder te ontwikkelen. In de mavo-afdeling is de opdracht om door een pedagogisch en didactisch mavobeleid de afdeling een herkenbaar profiel te geven waar leerlingen
en docenten trots op zijn.  

De afdeling bestaat uit ca. 260 leerlingen. De afdelingsleider is lid van de schoolleiding die bestaat uit rector, plaatsvervangend rector en vijf afdelingsleiders. Voor het takenpakket van afdelingsleider is 0,8 fte beschikbaar. Aangezien de afdelingsleider
ook een (beperkte) lestaak heeft is een onderwijsbevoegdheid nodig.

Als kandidaat voor deze vacature:
– bezit je een duidelijke pedagogische en onderwijskundige visie;
– ben je voor leerlingen en medewerkers makkelijk benaderbaar en voor hen zichtbaar in de dagelijkse praktijk;
– heb je oog voor innovatie en voor nieuwe inhoudelijk goed onderbouwde onderwijsconcepten;
– ben je een teamspeler en verbinder, samenwerkingsgericht, sociaal vaardig en een goede organisator;
– kun je inspirerend en motiverend leidinggeven en geef je medewerkers veel professionele ruimte;
– kun je leerlingen en medewerkers in verschillende situaties passend aanspreken.

 

Salariëring is op basis van kennis en ervaring in schaal LD van de cao-vo.

Solliciteer