Afdelingsleider

Als gevolg van een wijziging van de structuur van de schoolleiding is er met ingang van het schooljaar 2019-2020 op de GSR een
vacature voor 5 afdelingsleiders op de vestiging in Rotterdam. 
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor het onderwijs (operationeel) van een onderwijsteam en gezamenlijk met de andere afdelingsleiders en onder leiding van de directeur onderwijs verantwoordelijk voor het onderwijs op beide vestigingen van de GSR (tactisch
en operationeel).

We zoeken afdelingsleiders voor de volgende afdelingen:

  • Brugklas vmbo/havo/vwo
  • Leerjaar 2 t/m 4 vmbo
  • Leerjaar 2 en 3 havo/vwo
  • Leerjaar 4 en 5 havo
  • Leerjaar 4 t/m 6 vwo

De omvang van de functie is 0,5 fte t/m 0,7 fte. De afdelingsleider is  minstens vier dagen (0,8 fte) beschikbaar. De afdelingsleider heeft ook een lesgevende taak. We werven zowel in- als extern voor deze vacatures.

Bekijjk het functieprofiel afdelingsleider op onze website.
 

De afdelingsleider is minstens 4 dagen (0,8 fte) beschikbaar. De afdelingsleider heeft ook een lesgevende taak.
Zie ook het functieprofiel afdelingsleider op onze website.

  • Er is een (intern) scholings- en intervisietraject voor de afdelingsleiders
  • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VO.
  • Er is een (intern) scholings- en intervisietraject voor de afdelingsleiders.
     

Solliciteer