Afdelingsleider (0,8-1,0 fte) voor de onderbouw van het gymnasium+

Thomas a Kempis maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College bereidt jongeren voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld)burgerschap. Dit doen we door goed, eigentijds voortgezet onderwijs te verzorgen vanuit algemeen
christelijke waarden
.
 
Thomas a Kempis is een school die de lat hoog legt voor leerlingen en medewerkers. Wij zijn ambitieus en willen onze leerlingen uitdagen zelf mee te sturen in hun onderwijsloopbaan.

Ons gymnasium+ verzorgt onderwijs voor nieuwsgierige, leergierige en zelfstandige leerlingen. Een deel van dat onderwijs is vraaggestuurd en wordt gegeven in projectvorm. Er is veel aandacht voor de persoonlijke groei van leerlingen.

Als afdelingsleider:

 • geeft u leiding aan een personeelsteam, een aantal vaksecties en werkgroepen,
 • draagt u samen met de afdelingsleider van de vwo-bovenbouw verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het onderwijs in het gymnasium+, passend binnen de schoolbrede ontwikkelingen,
 • heeft u de dagelijkse leiding over de afdeling. U wordt daarbij ondersteund door een leerlingcoördinator,
 • heeft u een beperkte lesgevende taak.

 
Op Thomas a Kempis streven we ernaar dat leerlingen en medewerkers zich meer eigenaar gaan voelen van het onderwijs en de school door middel van keuzemogelijkheden en flexibilisering. Wat we willen realiseren hebben we beschreven in “De Keuzes van TaK”.
In het huidige schooljaar zijn we bezig de in het plan beschreven keuzes verder uit te werken en voeren we pilots uit. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 starten we met een stapsgewijze invoering van ons nieuwe onderwijsconcept
.
 

Bent u de kandidaat die wij zoeken? Dan blijkt uit uw cv dat u aan de volgende eisen kunt voldoen:

 • een academisch werk- en denkniveau
 • ervaring met het initiëren van (onderwijs)ontwikkelingen en het implementeren daarvan
 • ervaring met coördinerende of leidinggevende taken binnen het onderwijs
 • kennis, expertise en visie op het gebied van eigentijdse didactiek en pedagogiek
 • een relevante onderwijsbevoegdheid.

 
In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:
 
Onderwijskundig leiderschap: U bent in staat samen met collega’s een onderwijsconcept uit te werken en te vertalen naar een helder plan van aanpak. U stelt concrete doelen, weet anderen te stimuleren om stappen te zetten en houdt hen betrokken
bij het gezamenlijke proces.
 
Communicatieve vaardigheden: U bent een kritische gesprekspartner. U kunt goed luisteren en bent in staat ook lastige en complexe zaken te verwoorden. U bent in staat mensen te verbinden aan de ambities van de school. U bent een goede samenwerker.
 
Coachend leiderschap: U stimuleert medewerkers na te denken over de versterking van de eigen ontwikkeling en professionaliteit. U heeft oog voor de ontwikkelbehoeften van anderen en spreekt hen aan op verantwoordelijkheden. U weet mensen te
motiveren.
 
Persoonlijk leiderschap: U denkt en handelt oplossingsgericht, beschikt over een positieve instelling, relativeringsvermogen en daadkracht. U bent in staat te reflecteren op uw eigen handelen en u geeft blijk van een lerende houding.
 
 

Wat bieden we u?      
 

 • Een aanstelling voor 12 maanden. Als blijkt dat u geschikt bent voor de functie,zetten we deze tijdelijke aanstelling aansluitend om in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Inschaling in schaal LD van de CAO-VO

Solliciteer