adviseur HRM in Zeist

Wat vinden wij belangrijk?
 
De opdracht vraagt een breed palet aan competenties en deskundigheid.
De volgende competenties/vaardigheden vormen de kern.
 
Onafhankelijk en rolvast
De HR-adviseur stelt zich onafhankelijk op. Dat betekent dat de adviseur zich een beeld vormt van situaties, zich goed laat informeren en vervolgens tot conclusies komt. Daarbij gebruikt de adviseur het opgestelde beleid en de gemaakte afspraken als kader.
Natuurlijk spelen daarbij de eigen kennis en professionaliteit eveneens een rol. De HR-adviseur die we zoeken is niet star, maar wel strak; afspraak is afspraak. Daarbij bewaakt hij[1] redelijkheid in rechtvaardigheid. Zodat in gelijke gevallen
gelijk geoordeeld wordt.
De HR-adviseur ondersteunt het management op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Daarbij houdt hij zich bij zijn eigen rol: een kritische, hulpvaardige adviseur. 
De HR-adviseur is toegankelijk voor personeel en leerlingenvertegenwoordigers. Hij verschaft informatie, treedt op als sparringpartner (indien dit niet conflicteert met zijn rol als managementadviseur) is transparant in procedures en besluitvormingsprocessen. 
Hij durft moeilijke besluiten toe te lichten en er aan vast te houden. 
Kan relativeren en de-escaleren. 
 
Deskundig adviseur
De nieuwe HR-adviseur is een echte vakman/vakvrouw. Management en medewerkers kunnen vertrouwen op zijn kennis; hij dwingt daarmee respect af. We zoeken iemand die bij voorkeur beschikt over ruime kennis van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, in het bijzonder
het VO.
De adviseur is oplossingsgericht, maar legt altijd verschillende keuzes voor. Hij wijst op kansen en risico’s. Durft kritische vragen te stellen, is sparringpartner.
 
 
 
Bouwen en implementeren
De HR-functie bij de Breul heeft in de afgelopen jaren een duidelijke rol gekregen als strategisch HR adviseur van het MT en de teamleiding. Met de komst van de nieuwe rector/bestuurder is ook een professionaliseringstraject opgestart. De school kenmerkte zich
tot voor kort voornamelijk door de informele familiaire cultuur. De goede kenmerken van deze cultuur willen we behouden en daarnaast ook de meer professionele aanpak versterken. Het lopende traject “Professionaliseren in verbondenheid” kenmerkt zicht door
het versterken van de professionele houding en autonomie van de medewerker. 
Van de nieuwe HR-adviseur wordt verwacht dat hij deze beleidsontwikkeling verder voortzet en de uitvoering van dit verandertraject begeleidt, ondersteunt en evalueert vanuit HR. 
Dit vraagt van de adviseur een gestructureerde aanpak, waarbij hij het overzicht behoudt en de voortgang bewaakt.
 
Naast deze kerncompetenties verwachten we van de adviseur:

 • organisatiesensitiviteit
 • planning en organisatie; 
 • daadkracht;
 • dienstverlenende houding  en resultaatgerichtheid;
 • integer en betrouwbaar;
 • goede communicatieve vaardigheid, verbindende kwaliteit.

 
Overige functie-eisen
De manager heeft ruime ervaring als HR-adviseur, bij voorkeur in het onderwijs. Hij heeft een duidelijke eigen visie op Human Resource Development. Het profiel is gericht op vernieuwer en verbinder met een coachende en inspirerende stijl van communicatie en
kennisoverdracht. 
We gaan uit van een HBO+ werk- en denkniveau.
 
Wat zijn de taken?
 
Het takenpakket van de HR-adviseur bevat ten minste de volgende onderdelen:
·     Integraal personeelsbeleid

 • Prioriteiten in HRM-beleid voorbereiden, implementeren en jaarlijks herijken;
 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een professionele cultuur;
 • Ondersteunen formatieproces;
 • Leveren van een bijdrage aan de Breul-Academie;
 • Professionaliseringsbeleid implementeren;
 • Voortgang vanuit strategische personeelsplanning bewaken.

·     HRM in control: in samenspraak met HR-medewerker en administratie verwerken van personeelscijfers in managementrapportages, standaardiseren HRM-correspondentie, op orde brengen van re-integratie-dossiers
·     Structurele werkzaamheden, waaronder ondersteunen en begeleiden van de rector en de vier afdelingsmanagers en zes teamleiders bij beheer en uitvoering personeelsbeleid, formatiebeheer, werving- en selectieprocedures, gesprekscyclus.
·     Periodiek terugkerende taken, waaronder het leveren van een bijdrage aan de managementrapportages, 
·     Periodiek overleg, waaronder overleg met het management, ondersteunen overleg met de MR.

[1] Omwille van de leesbaarheid gebruiken we de mannelijke vorm. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.
 

Minimaal HBO Human resource manageemt
5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Ervaring in het Voortgezet onderwijs

Solliciteer