Adjunct-directeur

Wij komen graag in contact met enthousiaste en inspirerende kandidaten voor de functie van 
adjunct-directeur van de Jan van Nassauschool, onderdeel van Kindcentrum O3

De functie 

 • Je geeft samen met de directeur leiding aan de basisschool.  
 • Je draagt samen met de directeur zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.  
 • Je vervangt de directeur bij zijn afwezigheid.  
 • Gelet op de ontwikkeling tot integraal kindcentrum, is het de verwachting dat je op termijn actief deelneemt aan de samenwerking met alle partners binnen O3 en leiding zal geven aan een onderdeel van het integraal kindcentrum.  
 • Je verricht gemiddeld 3 dagen per week taken als adjunct-directeur en 2 dagen per week lesgevende taken. 
 • De functie wordt gewaardeerd met schaal AB (CAO PO). 

Wat verwachten wij van je?  

 • Je onderschrijft de principes van een lerende organisatie en bent in staat mee te bouwen aan O3 als kindcentrum van de toekomst. 
 • Je past binnen de identiteit van de SCOH en werkt vanuit de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.  
 • Je volgt een schoolleidersopleiding of hebt die gevolgd.  
 • Je bent bereid om je te certificeren voor de vaardigheidsmeter instructiegedrag PO. 
 • Je bent bevoegd om onderwijs te geven in het primair onderwijs en je hebt aantoonbare onderwijskundige ervaring.  
 • Je bent op de hoogte van recente onderwijskundige vernieuwingen en kunt deze vertalen naar de behoeften van de school.  
 • Je hebt een visie op en kennis van toekomstgericht onderwijs.  
 • Je bent in staat om samen met het team toekomstgericht onderwijs, met als pijlers 21e-eeuwse vaardigheden en zinvolle inzet van ICT, vorm te geven. 
 • Je bent coachend en motiverend. Je geeft richting en sturing aan het team en individu om gestelde doelen te bereiken. 
 • In situaties van vernieuwing of verandering en in het aansturen van de dagelijkse gang van zaken treed je doortastend op. Je schat situaties goed in en durft met kracht beslissingen te nemen.  
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden die zich kenmerken door helderheid, oprechtheid en openheid. 
 • Je benadering van kinderen, ouders en team is vriendelijk en consequent. 
 • Je bent aantoonbaar sterk in organiseren, samenwerken, bewaken en aanspreken. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een managementfunctie in het primair onderwijs.  

Over de Jan van Nassauschool 
Basisschool Jan van Nassau is een wereldtalentenschool (WTS). Dat betekent dat er voor alle leerlingen een extra aanbod is in talentlijnen (kunst, sport, ICT en nieuwe media, natuur & gezondheid,
muziek, theater en techniek & wetenschap).  
Het doel van WTS is het versterken van taalvaardigheid en de sociaal emotionele ontwikkeling, naast de ontwikkeling van alle andere competenties die kinderen nodig hebben om uit te groeien tot zelfstandige en volwaardige wereldburgers.  
Samen met het team wordt gewerkt aan het nieuwe schoolplan 2019-2023. Er wordt ingezet op toekomstgericht onderwijs, waarin 21e-eeuwse vaardigheden en een zinvolle inzet van ICT belangrijke pijlers zijn. 
De school telt 380 leerlingen. Het team bestaat uit 27 personeelsleden en 10 (parttime) vakdocenten.  
De leerlingpopulatie is divers. Alle leerlingen komen uit de wijk. De schooldagen (behalve woensdag) zijn tot 16.00 uur. 
In de school is een positief klimaat: ouders zijn betrokken, leerlingen komen graag naar school, het team is enthousiast en werkt goed samen. 
 
Over Kindcentrum O3 
De Jan van Nassauschool is onderdeel van Kindcentrum O3, in de Rivierenbuurt in Den Haag.  
In O3 werkt een aantal organisaties samen: SCOH, Dak kindercentra, JongLeren,  Zebra Welzijn, een praktijk voor logopedie, een praktijk voor fysiotherapie en een huisartsenpraktijk. In O3 kunnen alle wijkbewoners terecht voor voorzieningen op het gebied van
onderwijs, kinderopvang, talentontwikkeling, participatie en inburgering. 
O3 is een ontmoetingsplek voor jong en oud, met kinderen als middelpunt.  
Het is een bruisend centrum waar kinderen leren, ontdekken en ondernemen in een eigentijdse omgeving die veel verschillende uitdagingen biedt.  
 ​​​​​​
Over SCOH 
O3 is onderdeel van SCOH met 32 basisscholen, 4 scholen voor speciaal (basis) onderwijs en één school voor praktijkonderwijs. SCOH is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau
en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. 

 • Je volgt een schoolleidersopleiding of hebt die gevolgd.  
 • Je bent bereid om je te certificeren voor de vaardigheidsmeter instructiegedrag PO. 
 • Je bent bevoegd om onderwijs te geven in het primair onderwijs en je hebt aantoonbare onderwijskundige ervaring.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een managementfunctie in het primair onderwijs.  

Solliciteer