Adjunct-directeur / vice-principal in St. Eustatius – Caribisch Nederland

De Gwendoline van Putten School is op zoek naar een krachtige en inspirerende adjunct-directeur
met lesgevende taken
——————————————————————————————————————————————————————
The Gwendoline van Putten School is looking for a powerful and inspiring vice-principal
with teaching duties

Functie inhoud
De adjunct-directeur,

 • ontwikkelt samen met de directeur beleid met betrekking tot de verbetering en borging van de kwaliteit van het onderwijs en organiseert de uitvoering hiervan
 • adviseert de directeur over algemene beleidszaken zoals: financiën, personeel, kwaliteitszorg en communicatie.
 • heeft contact met ouders en stakeholders
 • coördineert en stuurt de werkzaamheden van docenten op coachende wijze
 • heeft lesgevende taken 

Profiel

 • diepgaande en brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs. Kennis van CXC is een pre
 • ervaren en aantoonbaar succesvolle docent en manager in het voortgezet onderwijs
 • gevoel voor planning en organisatie, een sterk analytisch vermogen en een heldere oordeelsvorming
 • kan helder en open communiceren

———————————————————————————————————————————————————————-
Job description
The vice-principal,

 • supports the principal in developing policy with regard to improving and safeguarding the quality of education and organizes its implementation
 • advises the director on general policy matters such as: finances, personnel, quality assurance and communication
 • has contact with parents and stakeholders
 • coordinates and directs the work of teachers in a coaching manner
 • has teaching duties

Profile

 • in-depth and broad theoretical knowledge of developments in education. Knowledge of CXC is a plus
 • experienced and demonstrably successful teacher and manager in secondary education
 • strong sense of planning and organization, strong analytical skills and a clear judgment
 • can communicate clearly and openly

Salaris is conform de salarisschalen van Caribisch Nederland, rekening houdend met opleiding, kwalificaties en ervaring.
———————————————————————————————————————————————————————-
Salary is in accordance with the salary scales of the Caribbean Netherlands, taking into account education, qualifications and experience.
 

Solliciteer