Adjunct – directeur leerlingzaken / onderwijs Groene Hart Barendrecht in Barendrecht

Wie zijn wij?

Groene Hart is een ambitieuze en veelzijdige school voor vwo, havo en mavo, met tweetalig onderwijs op alle niveaus, waar leerlingen en medewerkers hun grenzen verleggen. Het onderwijs speelt in op de verschillende talenten en vaardigheden van onze
leerlingen. De school is gehuisvest in een modern gebouw op de onderwijscampus van Barendrecht en telt ongeveer 1.500 leerlingen.

Calvijn Groene Hart is onderdeel van de scholengroep CVO-Zuid (vanaf 1 oktober Portus Scholengroep), met scholen in Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Ridderkerk. De scholengroep valt onder het bestuur van CVO Rotterdam.
We zijn een school met een open christelijke identiteit, die inclusief onderwijs biedt. Dat betekent dat christelijke waarden het uitgangspunt zijn voor ons onderwijs en voor de manier waarop we met elkaar omgaan, maar dat onze school toegankelijk is voor mensen
van elk geloof en van elke afkomst.

Het motto van Groene Hart is ‘Verleg je grenzen’. We willen onze leerlingen en medewerkers helpen zich te ontwikkelen op allerlei gebieden, zodat ze daadwerkelijk hun grenzen weten te verleggen, zich te ontwikkelen als persoon en als (wereld)burger.
De kernwaarden van de school zijn vertrouwen, begeleiding, mogelijkheden, flexibiliteit en weerbaarheid. Als je je ontwikkelt, kom je je grenzen tegen. Je ontdekt wat nog moeilijk is en wat om aandacht vraagt. Om je dan verder te ontwikkelen moet je je grenzen
verleggen. Daarnaast moet je je kwaliteiten en talenten ontdekken. Dat kan op heel veel manieren, en dat vraagt daarom om een organisatie die flexibiliteit biedt. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich realiseren dat ze deel van een groter geheel
zijn. Daarnaast besteden we, vanuit onze christelijke visie, veel aandacht aan liefdevol met elkaar omgaan. We hebben daarom in ons schoolplan gekozen voor een ontwikkeling richting onderwijs dat verdeeld wordt in een gemeenschappelijk basisprogramma, met
daarnaast een meer individueel vormgegeven aanvulling op het lesprogramma.  

De organisatie van de schoolleiding
Met ingang van schooljaar 2021-2022 bestaat de schoolleiding uit een directeur en twee adjunct-directeuren. Deze adjunct-directeuren hebben respectievelijk de portefeuilles leerlingzaken/onderwijs en bedrijfsprocessen. Onder deze directie staan zes afdelingsleiders.
De afdelingsleiders hebben als hoofdtaak leerlingenzaken. De afdelingsleiders sturen de (mentoren)teams aan en zijn direct leidinggevende van hun mentoren en een beperkt aantal niet-mentoren. Het onderwijsondersteunend personeel, de staffunctionarissen en
het ondersteuningsteam vallen onder de verschillende directieleden.

De functie
De adjunct-directeur leerlingzaken en onderwijs is verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) leerlingbegeleiding en -ondersteuning en samen met de directeur voor de onderwijsontwikkeling. Hij of zij stuurt de verschillende afdelingsleiders aan, die de
verantwoordelijkheid hebben voor alle leerlingzaken in de afdeling. Daarnaast is de adjunct-directeur de leidinggevende van het ondersteuningsteam en stuurt de tto-coördinator, verantwoordelijk voor het tto-onderwijs, aan. De adjunct-directeur vormt, samen
met de directeur en de adjunct-directeur bedrijfsprocessen, de directie van Groene Hart.  

Profielschets
We zoeken een collega met hart voor leerlingen en creativiteit op het gebied van begeleiding en onderwijs om samen met ons de ambities van de school te verwezenlijken.
Je bent goed benaderbaar, gericht op samenwerking, met collega’s, leerlingen en ouders. Je kunt collega’s vertrouwen en ruimte geven, maar werkt ook doelgericht en weet leerlingen en collega’s aan te spreken op hun werk. Je bent in staat draagvlak te creëren
voor beleid inzake leerlingzaken en onderwijs Je hebt ervaring met leidinggeven.
Je bent in staat om jezelf te ontwikkelen, je grenzen te verleggen, en op deze wijze niet alleen een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van het schoolplan, maar ook een voorbeeld te zijn voor de collega’s en leerlingen in de afdeling. Verder geef jij
een bijdrage aan de verdere profilering van de school en de verschillende afdelingen.
De nadere functieomschrijving is op aanvraag beschikbaar.

Overige informatie
We bieden een uitdagende functie op een goede school met ambitie. Het betreft een functie van minimaal 0,8 fte. De functie wordt gehonoreerd volgens schaal 13 van de CAO-VO. Binnen CVO gelden daarnaast nog een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden.  

De sollicitatiebrief met motivatie, curriculum vitae en eventuele referenties kun je richten aan de directeur van Groene Hart, de heer drs. L. van ’t Spijker. Je kunt je brief tot uiterlijk 24 september sturen naar het directiesecretariaat:
m.w.j.viskil@calvijn.nl. Via ditzelfde e-mailadres kun je ook een informatiepakket met informatie over de school en een nadere functieomschrijving aanvragen.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden in de week van 4 oktober. Een assessment kan onderdeel vormen van de sollicitatieprocedure.

Algemene informatie ten aanzien van Calvijn Groene Hart staat op onze eigen website,
https://groenehart.calvijn.nl/home en op de website van Scholen op de Kaart,
www.scholenopdekaart.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer L. van ’t Spijker, directeur Calvijn Groene Hart. T: 0180-390393, E:
l.van.t.spijker@calvijn.nl

Solliciteer