adjunct-directeur

School : Schoolvereniging Wolters

Positie : Adjunct – Directeur , 1,000 FTE

Locatie : Den Haag

Website : www.schoolvereningwolters.nl 

   

                         
Schoolvereniging Wolters
Utenbroekestraat 2
2597 PH Den Haag                                                          Den Haag, 11 maart 2019                                           
 

Schoolvereniging Wolters komt graag in contact met enthousiaste en inspirerende kandidaten voor de functie van adjunct-directeur.

Beschrijving van de school:

Schoolvereniging Wolters (Wolters) is een neutraal bijzondere basisschool met een rijke historie. Het onderwijs is ingericht volgens het jaarklassensysteem.
De school telt zestien groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 445 kinderen. Aan de school zijn verbonden een directeur, een adjunct-directeur, een organisatie manager, 26 groepsleerkrachten, zeven vakleerkrachten, drie intern begeleiders, vier leraarondersteuners
en een conciërge.

De kernwaarden van de school zijn: Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei. Dat is waar Wolters voor staat. Wolters ziet Veiligheid als dé voorwaarde om te komen tot Plezier, Kwaliteit en Groei.  

Wolters biedt een veilige leeromgeving waar de leerlingen worden voorbereid op de voor hen hoogst haalbare vorm van voortgezet onderwijs en de kans krijgen om naar beste vermogen hun weg in de maatschappij te vinden. Wolters biedt een werkklimaat waar teamleden
zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd en betrokken werken aan het onderwijs en de eigen ontwikkeling.

Wij zoeken een adjunct-directeur die:

⦁ maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen signaleert en analyseert en die de directeur adviseert over consequenties
  voor het beleid van de school;
⦁ het onderwijs van de school ontwikkelt en vernieuwt en de kwaliteit bewaakt;
⦁ mede de pedagogische koers uitzet en het pedagogisch klimaat bewaakt; 
⦁ mede het zorgbeleid ontwikkelt en coördineert; 
⦁ mede zorg  draagt voor de informatievoorziening;
⦁ de directeur bij afwezigheid vervangt;
⦁ ervaring heeft met IT/digitaliseringsvraagstukken binnen het onderwijs;
⦁ beleidsmatige vraagstukken kan vertalen naar en uitrollen in de praktijk;
⦁ met de directeur verantwoordelijk is voor de personele zorg en de uitvoering van het personeelsbeleid;
⦁ een goede organisator is, kan coördineren, stimuleren, confronteren en inspireren om zo het beste uit het team te halen.

Wij kunnen ons voorstellen én zouden stimuleren dat je voeling met de dagelijkse praktijk  wilt houden en 1 dag per week wilt lesgeven.

 

Wat verwachten wij van je:

⦁ dat je een PABO-diploma hebt en ervaring als leerkracht.
⦁ dat je een schoolleidersopleiding hebt gevolgd of bereid bent te gaan volgen.

 

Solliciteer