5421033 EVENT- EN BEDRIJVENCOORDINATOR 0.8 – 1.0 FTE in Etten-Leur

MUNNIKENHEIDE COLLEGE: JOUW TALENT, JOUW KEUZE, JOUW TOEKOMST!

Het Munnikenheide College is een VMBO-school met ongeveer 1100 leerlingen, die onderwijs volgen op twee vestigingen, één in Etten-Leur en één in Rucphen. Wij werken vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Verbondenheid.
Iedereen mag er zijn. Dit principe geldt voor onze leerlingen maar ook voor onze medewerkers. Ieders talent en ambitie willen wij benutten.
Wij zijn een school die volop in beweging is om het onderwijs voor onze leerlingen steeds aantrekkelijker te maken. Onze medewerkers voelen zich zeer betrokken, werken graag samen en waarderen de mogelijkheden tot professionalisering.

Passen jouw talent, jouw keuze en jouw toekomst bij het Munnikenheide College? Dan ben jij wellicht de collega die wij per direct zoeken voor de functie van:

5421033 EVENT- EN BEDRIJVENCOORDINATOR 0.8 – 1.0 FTE
Schaal 10: (€ 2592 – € 4301 op basis van fulltime dienstverband)

Het Munnikenheide College is penvoerder van Sterk Techniekonderwijs, een landelijk project dat in de regio West-Brabant Midden wordt gevoerd onder de naam Techniektalenten. Wij richten ons op het realiseren van duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs binnen het vmbo dat aansluit op zowel het primair onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs en de technische arbeidsmarkt in de regio, voor nu en in de toekomst. Wij willen meer talenten ontwikkelen en opleiden voor de technische sectoren die voor onze regio zo belangrijk zijn, zoals Transport en Logistiek, Bouw, Procestechniek, Installatie- en Elektrotechniek. Daarnaast spelen we met ons techniekonderwijs in op de regionaal belangrijke thema’s zoals Smart Logistics, Smart Farming en Biobased Economy.

Wij zoeken voor het regionale programma Sterk Techniekonderwijs West-Brabant Midden (STO) een collega die:
– ervaren is met en enthousiast is in het organiseren van bijeenkomsten voor onderwijs en bedrijfsleven met als rode draad techniek en technologie;
– snel en makkelijk schakelt, zowel binnen de scholen als de bedrijven die meedoen in het programma STO;
– affiniteit heeft met regionale thema’s zoals: smart mobility, smart logistics, smart farming (agrofood en technologie), biobased toepassingen in onder meer de bouw.

Taken:
– het in nauwe samenwerking met de projectleider(s) en de werkgroepen in het STO-programma organiseren van bijeenkomsten, events, gastlessen en bedrijfsbezoeken in het kader van professionalisering, inspiratie en kennisdeling;
– het werven van nieuwe partners en bedrijven, deze koppelen aan activiteiten en werkgroepen en zorgen voor getekende samenwerkingsovereenkomsten;
– het ondersteunen van de projectleiders en werkgroepen bij het betrekken van bedrijven bij de deelprojecten.

Competenties:
Samenwerken, plannen en organiseren, verbindingen leggen, initiatiefrijk.

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd ter vervanging van zwangerschapsverlof tot 31 juli 2022.

Inlichtingen:
Inschaling vindt plaats als beleidsmedewerker conform CAO-OMO.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jack Teuns (jteuns@munnikenheidecollege.nl )

Solliciteer