0702153 Domeinleider in Roosendaal

Ons Middelbaar Onderwijs OMO Scholengroep Tongerlo
Het Norbertus Gertrudis Lyceum is onderdeel van OMO scholengroep Tongerlo en is een school voor havo, atheneum en gymnasium en tevens Begaafdheidsprofielschool. Het Norbertus Gertrudis Lyceum biedt al ruim 100 jaar toekomstbestendig, uitdagend, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs aan zo’n 1400 leerlingen uit Roosendaal en omstreken aan.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen:
• Een diploma halen (kwalificeren)
• De vaardigheid ontwikkelen zich te ontplooien in een veranderende wereld (socialiseren)
• Het beste uit zichzelf halen (persoonsvorming)
• Terugkijken op een fijne, veilige en uitdagende schooltijd (persoonsvorming)

Het leren van de leerling staat centraal op onze school. Dat betekent dat in het onderwijs aandacht is voor een contextrijke leeromgeving, kennisverwerving en –verwerking, motivatie, reflectie en eigenaarschap. Daarnaast wordt er binnen de school in toenemende mate gebruik gemaakt van leren en lesgeven met ICT, zo werken onze leerlingen met Chromebooks.

De school wordt door leerlingen gewaardeerd om de goede sfeer. Naast aandacht voor een goede begeleiding van de leerling hebben wij de ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. Zie voor meer informatie onze website www.nglyceum.nl

Bij het Norbertus Gertrudis Lyceum is men vanaf 1 april 2022 op zoek naar een
Domeinleider
voor minimaal 0,8 fte
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband tot 1 augustus 2023 met uitzicht op een vast dienstverband.

Wat ga je doen?
In essentie behelst de taak van domeinleider leiding geven aan onderwijskundige ontwikkelingen én persoonlijk leiderschap. Dat wil zeggen leiding geven op een inspirerende en effectieve manier, gericht op ontwikkeling: van de leerling én medewerker. Daarnaast ben je betrokken bij één van de Tongerlo brede portefeuilles / taken, waar wij als scholengroep aan werken.

Van jou als domeinleider verwachten we dat je:
• proactief kunt reageren en anticiperen op veranderingen in de (deel)school;
• stuurt op inhoud vanuit een visie op onderwijs en het docentengedrag dat daar bij hoort;
• in staat bent om samen met de schoolleiding vorm en inhoud te geven aan de onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten, welke (als afgeleide van de deel-/schoolplan) worden verwerkt in een domeinplan, met korte – en lange termijn doelstellingen en dat je dit plan kunt omzetten naar operationeel handelen binnen het team;
• als domeinleider sturing geeft en ruimte biedt voor teamontwikkeling en de PDCA cyclus hierin rond maakt;
• de benodigde stabiliteit borgt in het team door een duidelijke structuur in het werk;
• ervoor zorgt dat de planning en de processen in orde zijn;
• en zorg draagt voor het beschikbaar zijn van werkende (ICT) systemen.

De domeinleider werkt samen met collega-domeinleiders en coördinatoren aan een professionele cultuur in de school onder de directe aansturing van de collegedirecteur. Het resultaat is een team met een grote mate van resultaatverantwoordelijkheid.

Wij zoeken in onze domeinleider een persoon met:
• een academisch werk- en denkniveau;
• aantoonbare affiniteit en/of ervaring met onderwijsontwikkeling;
• (een voorkeur voor) aantoonbare affiniteit en visie op gebied van ICT en didactiek;
• (een voorkeur voor) kennis van RTTI en Omza;
• een ervaren docent die in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid (minimaal 2e graad) in één of meerdere vakken;
• een helicopterview op onderwijs en organisatie;
• organisatorische sensitiviteit en kwaliteiten heeft;
• een resultaatgerichte en samenwerkingsgerichte instelling;
• sociale en communicatieve vaardigheden;
• een onderwijskundige visie;
• bedrijfsvoerend vermogen;
• kennis van procesmanagement.

De domeinleider draagt bij aan de continuïteit binnen de organisatie door:
• het vervangen van de collega domeinleider bij afwezigheid;
• het vervangen van urgente taken van de coördinatoren bij afwezigheid.

De domeinleider geeft mede vorm aan en is mede verantwoordelijk voor de constructieve samenwerking met de andere domeinleiders, de coördinatoren en de collegedirecteur.

Wij bieden:
• een aantrekkelijke werkomgeving met ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
• de functie wordt gewaardeerd in schaal 12, conform Cao VO 2022;
• goede arbeidsvoorwaarden op basis van de Cao OMO 2021.

Reageren kan tot 7 maart 2022 via een motivatiebrief en CV. We stellen het op prijs als je in je motivatie voorbeelden kunt aanhalen waaruit de gevraagde ervaring blijkt. Een ontwikkelingsgericht assessment van GITP maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw V.J.W. Bik, collegedirecteur NG lyceum via 0165 792 300 of VJW.Bik@nglyceum.nl.

Solliciteer